Licencia Federativa 2020

Estas son as novas tarifas para as licenzas 2020.

Prezos-de-Licencias-2020A cota do AMI, como soci@ honorario para a tramitación da licenza será de 10/anuais(engadidos ao prezo la licenza elixida). 

Para renovar a licenza, se non cambiou ningún dato persoal, respecto ao ano anterior, mandar un correo solicitando a renovación ao email do Clube,  indicando nome  completo e apelidos e mandar o resguardo de pagar no número de conta

ARQUIA
C/ Emilia Pardo Bazán, 27, 15005 A Coruña
A nome: Agrupación de Montañeros Independentes
ES38 3183 1500 9610 0370 6528

Para novos soci@s, ou para cando cambie algún dos datos, podedes usar este formulario web no que poderás seguir todos os pasos para conseguila. (o formulario web de inscripción require logearse na conta de gmail, para poder gardar os datos)

Cómo hemos recibido varias preguntas al respecto.
Aclaramos que los padres/madres que se federen y federen a sus hijas/os las tarifas son:
Licencia B infantil: 13,28€ B Juvenil : 29,49€
La autonómica (AU) Infantil: 10,77 € Juvenil: 21,39 €
Más los 10€ de cuota anual del AMI

Coma sempre o email:

AMImontanismo.es