Cursos AMI Alpinismo 2020

Xa comeza a temporada de cursos de Alpinismo.

  • Curso perfeccionamiento ao alpinismo

Dirixido a montañar@s con experiencia no uso da corda e que queiran
mellorar ou asentar coñecementos na escalada invernal para afrontar
escalada máis difíciles.

Contidos:

1- Perigos obxectivos e subjetivos
2- Material e equipo avanzado
3- Progresión e reunións en xeo
4- Progresión e anclaje en terreo mixto
5- Rápeles
6- Manobras básicas de autorescate
7- Encordamiento glaciar

Ratio 1/3. Técnico Josito Romay
Días : 15/16 febreiro . A saída mellor o venres 14
Lugar: Peña Ubiña. Preciar 250€ soci@s AMI 275€ non soci@s

  • Curso iniciación ao Alpinismo

NIVEL 1 esta dirixido a montañer@s ou skiadore@s que queiran aprender ou asentar coñecementos mínimos de técnicas para moverse de forma segura por montaña ou alta montaña invernal.

Contidos:

1- Coñecemento xeral do medio. Perigos obxectivos e subjetivos
2- Material
3- Progresión con crampones
4- Progresión con Piolet. Autodetención
5- Anclajes e seguros
6- Técnicas básicas de seguros en neve
7- Rápelles en neve
8- Progresión básica da cordada.
9- Iniciación ao encordamiento glaciar

Ratio 1/6. Guía Josito Romay
Día: 22/23 febreiro. Sairase o 21 pola tarde
Lugar: Pena Ubiña
Coste: 110€ soci@s AMI, 130€ no soci@s

O AMI quere impulsar a participación da muller nos deportes de montaña,
para iso ademais de realizar actividades ao longo do ano con devandito
obxectivo, subvencionaremos algunhas das actividades ás mulleres socias
do noso club.

Para iso as socias do noso club que estean interesadas na participación destes cursos, terán un 20% de desconto.