Actividades para Xullo/Agosto 2020

Xa estamos aquí coas novas para esta tempada.
 
Un ano máis organizamos os campamentos de Montaña e escalada da escola Base do AMI, o obxectivo destes campamentos é introducir a l@s menores no apaixonante mundo dos deportes de montaña, con xogos de escalada, orientación.
Campus AMI
 
Tamén un ano máis dentro da nosa campaña da montaña en feminino, xornadas de escalada para mulleres, esta actividade está subvencionada polo convenio que o AMI ten co Concello da Coruña.
A Montaña en Feminino
 

Inauguramos sección de Marcha Nórdica

AMI inaugura unha nova sección de marchar nórdica.

Irémosvos informando das actividades.

Esta sección será levada por Cecilia Garcia Carrara é  Licenciada  en Ciencias da Actividade Física e o Deporte pola Universidade da Coruña (colegiada 12.160); Máster en Actividade Física e Saúde.

Cecilia Garcia

Desde o ano 2013, leva impulsando a práctica da MARCHA NÓRDICA na cidade, onde empezou sendo un deporte totalmente descoñecido e chegando a día de hoxe a ser unha das actividades físicas máis demandadas.

Organizou a nivel nacional dúas competicións:

 • Ano 2017 Proba Puntuable para Ranking FEDME de Marcha Nórdica. Evento que quedará marcado na historia deste deporte por ser a Primeira Competición Oficial de Marcha Nórdica de España.
 • Ano 2019 Copa de España e Primeiro Campionato Galego en modalidade individual.

Para nós é unha alegría poder ter no noso equipo a Cecilia Garcia Carrara e así poder iniciar esta sección con una das persoas impulsoras desta modalidade deportiva dos deportes de montaña. 

Reapertura Sala

Ola a tod@s, esperamos que tod@s vos atopédes ben de saúde.

O próximo día 8 de xuño abriremos a sala. Durante este estraño período de confinamiento estivemos planificando o regreso á actividade, para poder volver utilizar as instalacións de forma segura.

Estas serán as normas que se han de seguir no uso da Sala de escalada do AMI:

 • Horario será de

Luns a venres de 16:00 a 21:30, luns, mércores e venres.

Martes e os xoves de 17:30 a 21:30.

Sábados e domingos 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00

 • Os que teñen chave poderán ir cando queiran, menos todos os días de 9:00 a 11:00 (limparase a sala)

 • Controlarase o aforo, haberá a posibilidade de reservar praza para acceder á Sala, na páxina do club e na mesma Sala.

 • https://amimontanismo.es/reservas/

(A web de Reservas COMENZARÁ A FUNCIONAR EL LUNES 8 DE JUNIO)

 • Calquera dubida a o correo electrónico info@amimontanismo.es. Haberá na sala unha folla de reserva de prazas onde vos poderedes anotar e consultar o aforo da Sala. A serva farase con 48 de antelación.

 • Quen non reserve praza, poderá acceder á Sala si o aforo e as reservas non superan o aforo.

 • En principio non se restrinxirá o tempo do adestramento, salvo que por exceso de reservas sexa necesario, nese caso se respetarán as franxas horarias.

 • Para facer as reservas, no caso de que o número de solicitantes sexa superior ás prazas, terán preferencia os soci@s, daquela os bonos e para rematar as entradas de día.


Na Sala de escalada do AMI:

Extremásense as medidas de limpeza e higienización, e os usuarios asumirán estes traballos como necesarios e facilitasen en todo momento o seu desenvolvemento, seguindo as indicacións dos responsables da Sala.

 • Controlásese o aforo á Sala para poder cumprir coa distancia Social.

 • Se delimitaran espazos para a mellor organización dos usuarios, indicásese polo responsable da Sala cantas persoas poden permanecer en cada espazo.

 • Tamén haberá que lavar as mans ao entrar (haberá un dosificador) recomendase levar gel e lavarse as mans frecuenetemente.

 • Explicásese aos usuarios como se deben desprazar na Sala, para evitar cruzarse con outros usuarios e poder manter a distancia social en todo momento.

 • Terase que portar sempre a mascarilla e deberá usarse nas zonas de tránsito ou descanso e en todo caso, para relacionarse ou interactuar con outros usuarios.

 • Utilizarese magnesio líquido e non se poderá tocar ningunha superficie de escalada sen haberse posto este produto nas mans.

 • Ao acceder á Sala limparanse os zapatos nas alfombrillas desinfectantes e se hixienizarán as mans e deixáranse os efectos persoais no lugar indicado.

 • Os pés de gato deberán estar higienizados con solución desinfectante.
  Só se accedera á sala con toalla, magnesio e auga, gel para lavarse as mans.

 • A toalla utilizarase para o aseo persoal e para poder descansar ou sentarse colocándoa nas cadeiras ou colchonetas.

 • Tomarase a temperatura ao entrar na sala.

Por outra banda, o cese das actividades e a situación laboral de moitos usuarios, levounos a reformular as tarifas do uso da Sala de adestramento.

O abono para os últimos meses deste ano será de 72€ hai que pagar os 30€ de socio de actividades (socio de número).

A entrada de día de 5€

O bono de dez sesións custará 40€, os que tiña un bono comprado no 2020 terán 3 sesións máis a utilizar na súa abono.

A tosd@s aqueles socios que abonastes o custo da Sala a principio de ano, compensarémosvos a diferenza de prezo con estas novas tarifas, na quota que se estableza para o próximo ano.