Reapertura Sala

Ola a tod@s, esperamos que tod@s vos atopédes ben de saúde.

O próximo día 8 de xuño abriremos a sala. Durante este estraño período de confinamiento estivemos planificando o regreso á actividade, para poder volver utilizar as instalacións de forma segura.

Estas serán as normas que se han de seguir no uso da Sala de escalada do AMI:

 • Horario será de

Luns a venres de 16:00 a 21:30, luns, mércores e venres.

Martes e os xoves de 17:30 a 21:30.

Sábados e domingos 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00

 • Os que teñen chave poderán ir cando queiran, menos todos os días de 9:00 a 11:00 (limparase a sala)

 • Controlarase o aforo, haberá a posibilidade de reservar praza para acceder á Sala, na páxina do club e na mesma Sala.

 • https://amimontanismo.es/reservas/

(A web de Reservas COMENZARÁ A FUNCIONAR EL LUNES 8 DE JUNIO)

 • Calquera dubida a o correo electrónico info@amimontanismo.es. Haberá na sala unha folla de reserva de prazas onde vos poderedes anotar e consultar o aforo da Sala. A serva farase con 48 de antelación.

 • Quen non reserve praza, poderá acceder á Sala si o aforo e as reservas non superan o aforo.

 • En principio non se restrinxirá o tempo do adestramento, salvo que por exceso de reservas sexa necesario, nese caso se respetarán as franxas horarias.

 • Para facer as reservas, no caso de que o número de solicitantes sexa superior ás prazas, terán preferencia os soci@s, daquela os bonos e para rematar as entradas de día.


Na Sala de escalada do AMI:

Extremásense as medidas de limpeza e higienización, e os usuarios asumirán estes traballos como necesarios e facilitasen en todo momento o seu desenvolvemento, seguindo as indicacións dos responsables da Sala.

 • Controlásese o aforo á Sala para poder cumprir coa distancia Social.

 • Se delimitaran espazos para a mellor organización dos usuarios, indicásese polo responsable da Sala cantas persoas poden permanecer en cada espazo.

 • Tamén haberá que lavar as mans ao entrar (haberá un dosificador) recomendase levar gel e lavarse as mans frecuenetemente.

 • Explicásese aos usuarios como se deben desprazar na Sala, para evitar cruzarse con outros usuarios e poder manter a distancia social en todo momento.

 • Terase que portar sempre a mascarilla e deberá usarse nas zonas de tránsito ou descanso e en todo caso, para relacionarse ou interactuar con outros usuarios.

 • Utilizarese magnesio líquido e non se poderá tocar ningunha superficie de escalada sen haberse posto este produto nas mans.

 • Ao acceder á Sala limparanse os zapatos nas alfombrillas desinfectantes e se hixienizarán as mans e deixáranse os efectos persoais no lugar indicado.

 • Os pés de gato deberán estar higienizados con solución desinfectante.
  Só se accedera á sala con toalla, magnesio e auga, gel para lavarse as mans.

 • A toalla utilizarase para o aseo persoal e para poder descansar ou sentarse colocándoa nas cadeiras ou colchonetas.

 • Tomarase a temperatura ao entrar na sala.

Por outra banda, o cese das actividades e a situación laboral de moitos usuarios, levounos a reformular as tarifas do uso da Sala de adestramento.

O abono para os últimos meses deste ano será de 72€ hai que pagar os 30€ de socio de actividades (socio de número).

A entrada de día de 5€

O bono de dez sesións custará 40€, os que tiña un bono comprado no 2020 terán 3 sesións máis a utilizar na súa abono.

A tosd@s aqueles socios que abonastes o custo da Sala a principio de ano, compensarémosvos a diferenza de prezo con estas novas tarifas, na quota que se estableza para o próximo ano.