Asamblea Xeral AMI 01/03/2021

Convocatoria Asamblea Xeral 01/03/2021
 
Orden do día
– Lectura da acta anterior
– Memoria actividades 2020
– Aprobación da xestión financeira do 2020 e aprobación do orzamento 2021
– Proxecto de actividades 2021
– Rogos e preguntas