Noticias sobre la escalada en Covas

Os enlazamos la página de la FGM porque esta semana han subido la siguiente noticia que es muy interesante para todos los escaladores.

“A todos os federados practicantes asiduos de escalada, a partir de xa poderase escalar na zona coñecida como Covas de Pardellán, previa autorización do Servizo de Conservación da Natureza de Ourense.

Aos clubes chegarán o impreso de solicitude e a información de como facer o trámite co fin de conquerir a autorización. Adiantamos nesta breve nova o impreso e información ante os grandes desexos de ir a escalar nesta atractiva e espectacular zona.

Non esquecer que escalaremos nun parque natural e en calquer momento poderase denegar a autorización por criterios medio ambientais. Tampouco poderase abrir ningún itinerario novo ou modifcar ancoraxes sen autorización previa.

Boas escaladas”

También enlazamos los documentos necesarios para poder obtener la autorización:

Procedemento_Solicitude

Impreso_Solicitude_CovasPardellan