Aviso legal

Aviso legal

LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E COMERCIO ELECTRÓNICO

En cumprimento do disposto no art. 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información (L.S.S.I.), dáse a coñecer a seguinte Información Xeral:

Que o dominio amimontanismo.es a partir de agora Web está rexistrado a nome de Asociación de Montañeiros Independentes con domicilio social en  C/ Padre Sarmiento 8 bj izq, 15005 - A Coruña. provisto de CIF G15291370, a partir de agora AMI

TERMOS DE USO

I.- USUARIOS

O acceso e/ou uso do sitio web amimontanismo.es atribúe a condición de usuario ao usuario, aceptando, desde ese momento, íntegramente e sen reserva algunha, as presentes condicións xerais, así como como as condicións particulares que, no seu caso, complementan, modifican ou substitúen as condicións xerais en relación con determinados servizos e contidos do Sitio Web.

II.- USO DO SITIO WEB, OS SEUS SERVIZOS E CONTIDOS

O usuario comprométese a utilizar o Sitio Web e os seus servizos e contidos sen contravenir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.< /p>

Así mesmo, o uso da Web con fins ilícitos ou lesivos contra AMI ou calquera terceiro, ou que, de calquera xeito, poidan causar prexuízos ou impedir o normal funcionamento do Sitio Web.

No que respecta aos contidos (información, textos, gráficos, ficheiros de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), está prohibido:

 • A súa reprodución, distribución ou modificación, salvo que teñan a autorización dos seus lexítimos propietarios ou estea legalmente permitido.
 • Calquera violación dos dereitos de AMI ou dos seus lexítimos propietarios sobre eles.
 • O seu uso para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estrictamente permitidos.
 • Calquera intento de obter os contidos do Sitio Web por calquera medio distinto dos postos a disposición dos usuarios así como dos utilizados habitualmente en Internet, sempre que non causen ningún prexuízo. ao  sitio web.

III.- MODIFICACIÓN UNILATERAL

AMI poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e deseño do Sitio Web, así como modificar ou eliminar os servizos, contidos e condicións de acceso e/ou uso do mesmo.

IV.- HIPERENLACES

O establecemento de calquera "hiperligazón" entre unha páxina web e o sitio web estará suxeito ás seguintes condicións:

 • Non se permite a reprodución, total ou parcial, de ningún dos servizos ou contidos do sitio web.
 • Salvo consentimento previo e expreso, a páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo do establecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes a ao TITULAR
 • En ningún caso AMI será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web desde a que se realice o "hiperenlace", nin da información e declaracións incluídas en o mesmo.

V. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

AMI non outorga garantía ningunha nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionarse por:

 • A falta de dispoñibilidade, mantemento e funcionamento efectivo da Web e/ou dos seus servizos ou contidos.
 • A falta de utilidade, adecuación ou validez da Web e/ou dos seus servizos ou contidos para satisfacer as necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas dos usuarios.
 • A existencia de virus, programas maliciosos ou daniños nos contidos.
 • A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dos usuarios, dos contidos.
 • O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, aos usos xeralmente aceptados ou á orde pública, do Sitio Web, dos seus servizos ou contidos, por parte dos usuarios.
 • li>
 • Ilegalidade, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios no Sitio Web.
 • Incumprimento por parte de terceiros das súas obrigas ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios a través do Sitio Web.

VI. DURACIÓN

A duración da prestación do servizo do Sitio Web e dos servizos é indefinida.
Sen prexuízo do anterior, AMI resérvase o dereito a interromper, suspender ou finalizar a prestación do servizo Web ou de calquera dos servizos que o integran, nos mesmos termos que se recollen na condición terceira.

VII. LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

Estas Condicións Xerais rexeranse pola lexislación española. Asociación de Montañeiros Independentese o usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlle, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario para as dúbidas que puidesen xurdir ou accións a exercer. derivados da prestación do servizo Web e dos seus servizos e contidos e da interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do aquí establecido.

No caso de que o Usuario teña o seu domicilio fóra de España, a Asociación de Montañistas Independentes e o Usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais da Coruña

CANCELACIÓN DE COMUNICACIÓNS COMERCIAIS

De conformidade coa Lei 34/2002 de servizos da sociedade da información, garántese ao usuario a posibilidade de deixar de recibir información comercial no prazo máximo dun mes desde a comunicación da súa vontade por correo electrónico dirixido a info@amomontanismo.es;